Secció 0: Introducció

3. Element vs. Tag

Una de les confusions més habituals en els textos que parlen d'HTML o CSS correspon a l'ús dels termes element i tag. Potser no és un aspecte especialment transcendent, però no puc evitar tractar-lo breument. Si mai has d'accedir a les especificacions originals del W3C segur que no et sabrà greu haver llegit aquest apartat.

Un element és el constructor bàsic d'una pàgina web. Les pàgines web estan formades per elements situats un al costat de l'altre o bé uns dins els altres. Així una pàgina web està formada com a mínim pels elements HTML, HEAD i BODY, i amb tota seguretat per elements com TITLE, H1, H2, P, IMG o A.

Cada element conté un tag inicial (opening tag), un tag final (closing tag) i un contingut al mig. Segons de quin element es tracti pot ser que no hi hagi contingut, que no hi hagi tag final, o bé cap dels dos. En alguns casos fins i tot és possible que no hi hagi tag inicial!

En qualsevol cas pots veure que element i tag són conceptes diferents. Sovint però s'utilitza el terme tag per referir-se a l'element. Això no és especialment greu tot i que, a més de no ser estrictament correcte, en alguns casos pot dur a confusió. En aquest curs de CSS s'utilitza el terme correcte, element, llevat és clar que es vulgui fer referència a un dels tags, l'inicial o el final. Fixa't que "aplicar estils als elements HTML" (que és el que es fa amb els style sheets) és un concepte totalment coherent, mentre que "aplicar estils als tags HTML" no té cap sentit.

CSS en català
Darrera actualització: 11 de gener de 2004

© 2002-04, weC - Gonzalo Pérez de la Ossa
Contacte: wec@dense13.com

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!