Secció 0: Introducció

5. Signes convencionals

En aquest curs, especialment a les seccions III i IV, s'utilitzen diferents colors i fonts per distingir els elements del llenguatge CSS:

No sempre s'utilitzarà aquest codi; de vegades es marcaran d'aquesta forma només alguns elements per destacar-los d'altres. Per exemple, en un fragment de codi amb diverses propietats que pretengui il·lustrar la propietat font-size, pot ser que només aquesta estigui marcada.

El símbol CSS2 significa que la propietat en qüestió és una novetat de l'especificació CSS2. Com podràs observar la majoria de propietats ja estaven presents a CSS1. Tingues en compte que algunes de les noves propietats no estan encara suportades per la majoria de navegadors.

També trobraràs diferents requadres per als diferents tipus d'exemple:

Aquests són els exemples
bàsics per a cada propietat.
Aquests requadres mostren com es veuria un
determinat exemple al navegador.

<H1>Així es veuran els fragments d'HTML.</H1>
<P>No tenen cap color de fons, però el color del text els fa fàcilment identificables.</P>
Aquest és l'aspecte d'altres exemples, com ara
aclariments o casos especials. Com pots observar,
es distingeix de les explicacions per la font,
el color de les propietats i la vora.

Pregunta

Aquest és l'aspecte de les preguntes que t'aniré plantejant durant el curs. Fent clic a 'Solució' s'obrirà un panell amb la solució comentada. Per tancar-lo pots clicar sobre 'Tancar' (al final del panell) o bé tornar a clicar sobre 'Solució'. Prova-ho ara! Oi que fa goig? :)

Solució >>
CSS en català
Darrera actualització: 11 de gener de 2004

© 2002-04, weC - Gonzalo Pérez de la Ossa
Contacte: wec@dense13.com

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!