Secció 1: Primeres passes

Descripció de la secció

Aquesta primera secció introdueix el concepte d'style sheet i les seves principals característiques.

Primer veurem els diferents elements de què es compon un style sheet, així com la terminologia que hi està relacionada. A continuació es presentaran les diferents maneres d'associar style sheets a un document HTML. Finalment tractarem un dels aspectes clau de CSS: els conceptes d'element pare, element fill i herència.

  1. Què significa CSS?
  2. Elements d'un style sheet
  3. Associar style sheets a un document HTML: Linking i Embedding
  4. Tipus de sentència
  5. Comentaris
  6. Element pare, element fill i herència
A continuació...
1. Què significa CSS?
CSS en català
Darrera actualització: 11 de gener de 2004

© 2002-04, weC - Gonzalo Pérez de la Ossa
Contacte: wec@dense13.com

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!