Secció 2: Selectors

Descripció de la secció

A la Secció 1 hem vist que les sentències d'un style sheet es componen d'un selector, que determina a quins elements HTML afectarà l'estil, i d'un bloc de declaracions, que defineix l'estil en sí. En aquesta secció tractarem els diferents tipus de selectors disponibles. El que probablement distingeix un bon style sheet és precisament l'ús acurat dels selectors.

Com pots veure a l'índex n'hi ha un bon grapat, alguns dels quals són bastant específics. Jo et recomano centrar-te per ara en els selectors CSS1, i deixar els selectors CSS2 per quan tinguis una certa experiència amb style sheets i vulguis aprofundir en conceptes més avançats. Si els reuneixo tots aquí és només per una qüestió d'organització. Si ets molt impacient, pots limitar-te als apartats 1 i 2 (selectors bàsics i de classe), i passar directament a la secció següent ('Propietats'). Això sí, tard o d'hora hauràs de tornar a aquesta secció.

Selectors CSS1
 1. Selectors bàsics: elements HTML
 2. Selectors de classe
 3. Selectors ID
 4. Selectors contextuals
 5. Selectors pseudoclasse: links
 6. Selectors pseudoelement
 7. Grups de selectors
Selectors CSS2
 1. Selectors pseudoclasse dinàmics
 2. Selectors psuedoclasse: llenguatge
 3. Selectors fill (child selectors)
 4. Selectors primer fill (first child selectors)
 5. Selectors adjacents
 6. Selectors d'atribut
CSS en català
Darrera actualització: 11 de gener de 2004

© 2002-04, weC - Gonzalo Pérez de la Ossa
Contacte: wec@dense13.com

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!