Secció 2: Selectors

6. Selectors pseudoelement

Aquest tipus de selector és molt específic i prové d'efectes tipogràfics tradicionals. Permet seleccionar la primera lletra (:first-letter) o la primera línia (:first-line) d'un paràgraf (estrictament parlant, la primera lletra o línia de qualsevol element de bloc).

P:first-letter { font-size: 20px; }
P:first-line { font-weight: bold; }

P.principi:first-letter { font-size: 25px; color: red; }

Com pots veure, els selectors pseudoelement poden combinar-se amb selectors de classe, selectors contextuals...

Igual que els selectors pseudoclasse per als links, els selectors pseudoelement no selecionen pròpiament un element. En aquest cas seleccionen una part d'un element, d'igual forma que abans seleccionaven un estat d'un element. D'aquí el terme 'pseudo' i els dos punts que hem d'utilitzar en la sintaxi.

Nota: un altre tipus de selectors pseudoelement són :before i :after, introduïts a CSS2, que permeten la inserció de contingut (text, imatges...) abans o després de l'element. En principi aquests selectors queden fora de l'abast d'aquest curs, principalment perquè encara no estan suportats per la majoria de navegadors.

A continuació...
7. Grups de selectors
CSS en català
Darrera actualització: 11 de gener de 2004

© 2002-04, weC - Gonzalo Pérez de la Ossa
Contacte: wec@dense13.com

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!