Secció 3: Propietats

Descripció de la secció

Aquesta secció està íntegrament dedicada a estudiar la major part de les propietats incloses a l'especificació CSS2. Deixarem de banda les que només s'utilitzen en situacions molt concretes i totes les relacionades amb el posicionament CSS, que estudiarem amb detall a la Secció 4. Si no trobes aquí el que busques o bé necessites els detalls més tècnics sobre un tema particular, et recomano que et dirigeixis a l'especificació original del W3C.

A l'apartat 1 veurem alguns conceptes generals. No pretenc que tots quedin perfectament clars al principi, probablement hi hagi conceptes que s'entenguin millor més endavant, amb casos concrets. En qualsevol cas considero necessari tractar aquests aspectes ara, i si cal sempre pots tornar a revisar-los més tard. Primer farem una revisió de la sintaxi general de les propietats, i a continuació veurem els principals tipus de valors possibles (colors, longituds, adreces i percentatges).

Els apartats 2 a 5 tracten una per una les diferents propietats disponibles, organitzades en blocs segons la seva funcionalitat: propietats relacionades amb el color, el text, les caixes i les llistes.

  1. Conceptes generals
  2. Propietats relacionades amb el color i el fons
  3. Propietats relacionades amb el text
  4. Propietats relacionades amb les caixes
  5. Llistes i markers
A continuació...
1. Conceptes generals
CSS en català
Darrera actualització: 11 de gener de 2004

© 2002-04, weC - Gonzalo Pérez de la Ossa
Contacte: wec@dense13.com

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!