Secció 3: Propietats

2. Propietats relacionades amb el color i el fons (background)

Per a cada element HTML els style sheets ens permeten especificar un color pel text, així com un fons que pot ser o bé un color o una imatge. En aquest darrer cas podem utilitzar a més un seguit de propietats que n'especifiquen les característiques, com ara la posició o la repetició.

2.1. color

La propietat color estableix el color del text d'un element. Fixa't que no és 'font-color', 'text-color' o 'foreground-color', sinó simplement color. El valor d'aquesta propietat ha de ser un color vàlid. Recorda que els valors generals com ara colors, longituds o percentatges ja s'han explicat a l'apartat anterior, i que si vols recordar-ho només cal que cliquis sobre el link per accedir directament a l'explicació corresponent.

BODY { color: rgb(20%, 30%, 60%); }
H1   { color: navy; }

Tots els elements tindran color:rgb(20%,30%,60%), ja que l'hereten de BODY, llevat dels H1 que tindran color navy.

El valor per defecte depèn del navegador, però generalment és #000000 (negre).

De totes les propietats que veurem en aquest apartat, és l'única que s'hereta. És habitual utilitzar-la amb el selector BODY per establir el color del text en general, i després especificar individualment aquells elements que siguin d'un color diferent, com ara a l'exemple anterior.

CSS en català
Darrera actualització: 11 de gener de 2004

© 2002-04, weC - Gonzalo Pérez de la Ossa
Contacte: wec@dense13.com

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!