Secció 3: Propietats

2. Propietats relacionades amb el color i el fons (background)

2.2. background-color

Aquesta propietat estableix el color de fons d'un element. No et confonguis amb 'bgcolor' o 'background' (atributs HTML), el nom correcte és background-color. És més, 'background' és el nom d'una altra propietat, com veurem al final d'aquest apartat.

Nota: el fons d'un element correspon a l'àrea de contingut més l'àrea padding. Ho veurem a l'apartat 4.2 'Parts d'una caixa'.

El valor de background-color pot ser:

H1 {
color: #d6eaff;
background-color: #39f; }

A diferència de color, la propietat background-color no s'hereta, com tampoc no ho fan la resta de propietats relacionades amb el fons. De totes maneres el fet que el valor per defecte sigui transparent té un efecte similar, ja que tot i que no s'hereta el valor per background-color de l'element pare, és precisament aquest el que veurem a la pàgina.

És important assegurar-nos que el text de la nostra pàgina es llegirà fàcilment, per això és un bon costum establir un color diferenciat pel text sempre que utilitzem background-color.

CSS en català
Darrera actualització: 11 de gener de 2004

© 2002-04, weC - Gonzalo Pérez de la Ossa
Contacte: wec@dense13.com

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!