Secció 3: Propietats

2. Propietats relacionades amb el color i el fons (background)

2.4. background-repeat

Aquesta propietat controla si la imatge de fons s'ha de repetir i com ho ha de fer. Pot prendre com a valors una de les següents paraules clau:

H1.exemple {
background-image: url(imatges/fons1.gif);
background-repeat: repeat-y; }

La imatge de fons d'aquest títol (fons1.gif) es repeteix només en sentit vertical. De seguida veurem com, a més, podem posicionar-la.

CSS en català
Darrera actualització: 11 de gener de 2004

© 2002-04, weC - Gonzalo Pérez de la Ossa
Contacte: wec@dense13.com

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!