Secció 3: Propietats

3. Propietats relacionades amb el text

3.10. text-decoration

Aquesta propietat assigna una decoració al text de l'element. Els valors admesos són:

Els valors underline, overline, line-through i blink poden coexistir en una mateixa declaració, separats per espais.

H1      { text-decoration: underline; }
H1 EM   { text-decoration: blink; }
A       { text-decoration: none; }
A:hover { text-decoration: underline overline; }

Els elements EM inclosos en un H1 parpadejaran i estaran subratllats. Els links no estaran subratllats, però quan hi passem el mouse per sobre estaran subratllats i 'sobreratllats' alhora.

Un ús força corrent de text-decoration és personalitzar el funcionament dels links, com ara als links de l'exemple anterior, o als exemples que vàrem veure a la Secció 2, apartat 5: 'Selectors pseudoclasse: links'.

A diferència de les propietats relacionades amb el text que hem vist fins ara, la propietat text-decoration no s'hereta. Tot i això, els elements fills estaran afectats per la decoració especificada. Per exemple, si un paràgraf té el valor underline per la propietat text-decoration qualsevol element fill, com ara una imatge o un link, estaran també subratllats, tot i que no heretaran el valor de text-decoration. El mateix succeeix amb la propietat que veurem a continuació, text-shadow.

CSS en català
Darrera actualització: 11 de gener de 2004

© 2002-04, weC - Gonzalo Pérez de la Ossa
Contacte: wec@dense13.com

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!