Secció 3: Propietats

3. Propietats relacionades amb el text

3.14. word-spacing

Estableix la separació entre les paraules del text. S'utilitza exactament igual que letter-spacing: els valors s'expressen mitjançant longituds, es poden utilitzar valors negatius i el valor per defecte és normal.

P EM   { word-spacing: 0.4em; }
P.note { word-spacing: -0.1em; }

Fins aquí les propietats relacionades amb el text. Deixo d'explicar la propietat vertical-align ja que, tot i que sovint se l'inclou amb les propietats de text, crec que serà més fàcil d'entendre bé un cop hàgim vist els conceptes de 'bloc contenidor' i dimensions. Tampoc no tractaré la propietat white-space ja que el seu ús és bastant especial, i rarament et farà falta. De nou et remeto a l'especificació CSS2 del W3C per a més informació (www.w3.org).

A l'apartat següent veurem les propietats relacionades amb les caixes. Primer estudiarem breument què és el CSS Box Model o 'model de caixes', i tot seguit tractarem les propietats margin, padding i border.

CSS en català
Darrera actualització: 11 de gener de 2004

© 2002-04, weC - Gonzalo Pérez de la Ossa
Contacte: wec@dense13.com

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!