Secció 3: Propietats

3. Propietats relacionades amb el text

3.2. font-style

Especifica l'estil de la font seleccionada. Pot prendre com a valor una de les següents paraules clau: normal, italic i oblique.

H1   { font-style: italic; }
H1 A { font-style: normal; }

Tots els H1 es veuran en cursiva, però els links inclosos en un H1 es veuran amb l'estil 'normal'. Recordes els 'selectors contextuals', espero! :) Si no, torna a llegir la Secció 2, apartat 4.

La majoria de fonts no distingeixen entre italic i oblique, i en tots dos casos es visualitzen en cursiva.

CSS en català
Darrera actualització: 11 de gener de 2004

© 2002-04, weC - Gonzalo Pérez de la Ossa
Contacte: wec@dense13.com

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!