Secció 3: Propietats

3. Propietats relacionades amb el text

3.3. font-weight

Traduït al català significa 'pes de la font'. Permet especificar si la font s'ha de visualitzar en negreta i en quin grau.

Els valors permesos són: normal, bold (negreta), bolder (més fosc), lighter (més clar), 100, 200, ... , 900.

H1     { font-weight: 700; }
P      { font-weight: normal; }
STRONG { font-weight: bolder; }

<H1>Paraula remarcada dintre d'un <STRONG>títol</STRONG>.</H1>
<P>Paraula remarcada dintre d'un <STRONG>paràgraf</STRONG>.</P>

A l'exemple anterior, l'element STRONG inclòs al títol té un valor per font-weight igual a 800, ja que el valor que hereta del seu element pare (H1) és '700'. En el cas del paràgraf el valor és de 500, ja que el valor heretat de l'element pare (P) és 'normal', que equival a '400'.

CSS en català
Darrera actualització: 11 de gener de 2004

© 2002-04, weC - Gonzalo Pérez de la Ossa
Contacte: wec@dense13.com

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!