Secció 3: Propietats

3. Propietats relacionades amb el text

3.4. font-size

La propietat font-size estableix la mida de la font.

Hi ha diferents maneres d'especificar-ne el valor:

BODY       { font-size: 15pt; }
SPAN.nota    { font-size: 80%; }
SPAN.comentari  { font-size: .8em; }
H1        { font-size: large; }
H1 SPAN.especial { font-size: larger; }

Analitzem una mica l'exemple anterior. Les declaracions 2 i 3 són equivalents, ja que totes dues es refereixen al valor de l'element pare (BODY), i es tradueixen en una mida de 12pt (15 * 0.8). La següent declaració afecta als H1, i els assigna una mida large (independentment del valor de font-size al BODY). La darrera declaració, que afecta als SPAN de classe 'especial' inclosos a un H1, pren el valor x-large, ja que s'incrementa el valor heretat de l'element pare, que en aquest cas és H1.

Nota: una propietat relacionada amb font-size és font-size-adjust ( CSS2 ), però no la veurem per ser molt específica. Pots trobar-ne informació a l'especificació CSS2 del W3C.

Pregunta

Quin valor (en pt) tindrà l'SPAN de classe 'comentari' en el següent fragment HTLM, si utilitzem la CSS de l'exemple anterior?

<BODY>
  <H1>Exemple amb <SPAN class="especial">font-size</SPAN></H1>
  <P>Aquest paragraf conté un <SPAN class="nota">SPAN que conté una <SPAN class="comentari">paraula</SPAN> marcada.</SPAN></P>
</BODY>

Solució >>

Com demostra la 'Pregunta' anterior, la propietat font-size s'hereta, però en el cas d'utilitzar longituds relatives o percentatges, el que s'hereta és el valor computat (vàrem veure'n un exemple en explicar els percentatges).

CSS en català
Darrera actualització: 11 de gener de 2004

© 2002-04, weC - Gonzalo Pérez de la Ossa
Contacte: wec@dense13.com

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!