Secció 3: Propietats

3. Propietats relacionades amb el text

3.6. font-stretchCSS2

Indica el grau de condensació/expansió del text. Els possibles valors, de més estret a més ample, són: ultra-condensed, extra-condensed, condensed, semi-condensed, normal, semi-expanded, expanded, extra-expanded i ultra-expanded.

També es poden usar el valor normal i els valors relatius wider (més ample) i narrower (més estret), de forma anàloga a com havíem vist per a la propietat font-size i els seus valors 'larger' i 'smaller'.

P.noticia              { font-stretch: semi-condensed; }
P.noticia SPAN.empresa { font-stretch: normal; }

<P class="noticia">
Per motius desconeguts l'empresa <SPAN class="empresa">MundoJuguetes</SPAN> ha quedat definitivament tancada. Corren rumors que el disseny de la seva web no era prou atractiu, com demostren diverses enquestes...
</P>

Nota: la propietat font-stretch no està suportada pels principals navegadors, com ara les versions 6 d'IExplorer i Netscape.

Fins aquí les propietats que actuen directament sobre la font. De fet ens falta veure la propietat precisament anomenada font, que funciona com una mena d'abreviació d'altres propietats. Abans, però, veurem una altra propietat relacionada amb el text: line-height.

CSS en català
Darrera actualització: 11 de gener de 2004

© 2002-04, weC - Gonzalo Pérez de la Ossa
Contacte: wec@dense13.com

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!