Secció 3: Propietats

3. Propietats relacionades amb el text

3.7. line-height

Aquesta propietat estableix l'alçada d'una línia de text.

Per defecte (valor normal) el navegador assigna a aquesta alçada un valor 'raonable' basat en la mida de la font, que es recomana que estigui entre el 100% i el 120%. Normalment utilitzarem line-height per establir una major separació entre línies, assignant-li un valor superior al normal. L'espai extra es reparteix equitativament per sobre i per sota del text.

El valor de line-height pot expressar-se mitjançant longituds o percentatges. També és possible utilitzar un valor numèric, on l'alçada de la línia serà el resultat de multiplicar aquest número pel valor de font-size.

És important recordar que en el cas d'utilitzar em, ex, percentatges o un valor numèric, es pren com a referència el valor de font-size del propi element, i no el valor heretat de l'element pare, com passava amb font-size.

P { font-size: 20px; }
P { line-height: 24px; }
P { line-height: 120%; }
P { line-height: 1.2em; }
P { line-height: 1.2; }    /* valor numèric */

En aquest exemple, les quatre declaracions per line-height són equivalents (és a dir, 24px).

CSS en català
Darrera actualització: 11 de gener de 2004

© 2002-04, weC - Gonzalo Pérez de la Ossa
Contacte: wec@dense13.com

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!