Secció 3: Propietats

4. Propietats relacionades amb les caixes

4.1. El CSS Box Model

Cada element d'un document HTML genera una caixa rectangular que el conté. Quan un navegador representa un document HTML, situa i distribueix aquestes caixes d'acord amb un seguit de regles definides a l'especificació CSS. El CSS Box Model o 'model de caixes' descriu com són aquestes caixes.

Si bé aquest és un tema bastant tècnic i sovint desconegut pels dissenyadors web, conèixer els seus trets principals permet entendre de manera més sòlida moltes propietats CSS que hi estan vinculades, principalment les propietats margin, padding i border. També ens resultarà útil quan tractem el posicionament CSS a la Secció 4.

CSS en català
Darrera actualització: 11 de gener de 2004

© 2002-04, weC - Gonzalo Pérez de la Ossa
Contacte: wec@dense13.com

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!