Secció 3: Propietats

5. Llistes i markers

Les propietats relacionades amb les llistes permeten especificar l'aspecte visual de les mateixes. Només n'hi ha tres, list-style-image, list-style-type i list-style-position, més una shortcut property, list-style, i com veuràs són bastant senzilles. És important tenir en compte que aquestes propietats només actuen sobre elements de tipus list item, típicament LI.

Ara bé, el grau de flexibilitat que s'aconsegueix amb aquestes propietats és limitat. La segona part d'aquest apartat s'ocupa dels markers (en català, marcadors), que precisament ens permetran controlar fins a l'últim detall l'aspecte de les llistes.

La part sobre marcadors queda pendent, confio tenir-la enllestida el més aviat possible.

5.1. Llistes

Els elements de tipus list item són elements de bloc, però una mica especials, ja que generen dues caixes, una caixa principal pel contingut de l'element, i una caixa pel marcador.

Caixes generades per un element de tipus 'list item'

Per recordar el concepte de caixa, revisa els apartats 4.1 i 4.2 d'aquesta mateixa secció.

Les tres propietats que veurem a continuació determinen les característiques del marcador. Això no significa que no poguem definir l'estil del contingut, és clar; simplement farem servir les propietats que hem vist fins ara (colors, text, marges...), les quals es referiran a la caixa principal generada per l'element list item.

En HTML l'element de tipus list item és LI. En principi podríem definir altres elements de tipus list item, però aquesta és una possibilitat força complicada, i que s'escapa dels objectius d'aquest curs. A la pràctica podem pensar que les propietats relacionades amb les llistes afecten únicament als elements LI. Veurem que sovint s'apliquen als elements OL i UL, però en realitat aquests elements no tindran les propietats associades, sinó que simplement les transferiran als seus elements fills. Com pots suposar, totes les propietats relacionades amb les llistes s'hereten. Però recorda que només afecten als elements de tipus list item.

CSS en català
Darrera actualització: 11 de gener de 2004

© 2002-04, weC - Gonzalo Pérez de la Ossa
Contacte: wec@dense13.com

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!