Secció 3: Propietats

5. Llistes i markers

5.5. list-style (shortcut property)

Aquesta propietat permet assignar al mateix temps el valor de list-style-image, list-style-type i list-style-position. La sintaxi per list-style és:

list-style: list-style-image list-style-type list-style-position

Es poden indicar un, dos o tots tres valors, en qualsevol ordre. Només cal assegurar-se que estiguin separats per espais.

Quan especifiquem una imatge com a marcador, és un bon costum incloure també un valor per al tipus. Si tot va bé, l'usuari veurà la imatge com a marcador. Però si per algun motiu no es pot carregar la imatge, al menys haurem decidit quin tipus de marcador preferim.

UL {
list-style: url(imatges/marcador1.gif) inside circle; }

UL UL {
list-style: url(imatges/marcador2.gif) outside square; }

Queden pendents algunes propietats i l'elaboració de més exemples i exercicis, així com totes les propietats relacionades amb les taules. La pàgina s'anirà actualitzant a mesura que estiguin llestos els nous continguts.

Fins aquí la Secció 3. Si l'has seguit amb detall hauràs assolit uns coneixements amplis i també sòlids de style sheets. No et conformis però amb entendre tot el que aquí s'ha explicat. La millor, i probablement l'única manera de dominar CSS és a través de la pràctica. Observa les pàgines d'internet amb ulls de 'dissenyador CSS', pensa com ho faries per aconseguir els mateixos resultats, i sobretot planeja i escriu els teus propis style sheets, tants com puguis.

A la Secció 4 tractarem el posicionament CSS. Aprendràs tots els conceptes involucrats en el posicionament CSS, i evidentment totes les propietats que hi estan relacionades.

No està acabada encara, però ja pots començar a llegir uns quants apartats!

CSS en català
Darrera actualització: 11 de gener de 2004

© 2002-04, weC - Gonzalo Pérez de la Ossa
Contacte: wec@dense13.com

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!