Secciķ 4: Posicionament CSS

1. El CSS Box Model revisat

1.1. El model de caixes

Ja vārem introduir el CSS Box Model o 'model de caixes' a la Secciķ 3, apartats 4.1 a 4.3. Per dominar el posicionament CSS convé tractar alguns aspectes que aleshores vam passar per alt, com les dimensions de les caixes o els diferents tipus de caixa. Abans d'entrar en detalls, fem un breu repās dels conceptes bāsics del CSS Box Model.

Recordem que cada element HTML genera una caixa rectangular que el navegador s'encarregarā de situar a la pāgina d'acord amb el CSS Box Model. Cadascuna d'aquestes caixes estā formada per una ārea de contingut i una ārea envolvent.

A la Secciķ 3 vārem estudiar detalladament l'ārea envolvent i totes les propietats que hi estan relacionades (padding, border, margin). Perō no vārem veure quins sķn els diferents tipus de caixa i de quina manera els representen els navegadors, ni tampoc com afecta el contingut d'un element a la mida de les caixes (tot i que aquest tema es va introduir esquemāticament a l'apartat 4.3: 'Dimensions d'una caixa'). D'aixō és exactament el que tracten els propers apartats i, tot i que és un contingut més aviat teōric, crec que és necessari per ententre bé el posicionament CSS.

CSS en catalā
Darrera actualitzaciķ: 11 de gener de 2004

© 2002-04, weC - Gonzalo Pérez de la Ossa
Contacte: wec@dense13.com

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!