Secció 4: Posicionament CSS

4. Esquemes de posicionament

En els tres capítols anteriors hem vist els diferents tipus de caixa i les propietats que en controlen les dimensions. A partir d'ara ens centrarem en el posicionament CSS pròpiament dit.

Les caixes generades pels elments HTML es representen d'acord amb un dels següents tres esquemes de posicionament: fluxe normal, posicionament absolut i elements flotants (floats). En aquest apartat 4 ens ocuparem dels dos primers, i veurem el darrer cas al capítol següent.

Nota: Simplificaré lleugerament algun dels conceptes per no complicar massa aquest tema. Per a un tractament més estricte el millor és accedir directament a l'especificació CSS.

4.1. Fluxe normal

Per defecte, els elements HTML es disposen a la pàgina d'acord amb el fluxe normal. Aquesta és la situació "normal", la que hom espera quan veu una pàgina HTML.

En el fluxe normal els elements poden pertànyer a un dels dos contexts de format següents:

Aquest és el comportament que ja hem vist anteriorment (apartat 2: 'Elements de bloc. Elements inline'). Però com veurem a continuació hi ha altres esquemes de posicionament que podem controlar mitjançant propietats CSS. Aquestes altres possibilitats ofereixen una gran flexibilitat a l'hora de distribuir els elements a la pàgina, i constitueixen el nucli del posicionament CSS - ja era hora, no? :)

CSS en català
Darrera actualització: 11 de gener de 2004

© 2002-04, weC - Gonzalo Pérez de la Ossa
Contacte: wec@dense13.com

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!