Posicionament absolut

Aquest exemple mostra un exemple de layout senzill basat en el posicionament absolut. La pÓgina contÚ dos DIV, un a cada costat, posicionats absolutament, i un contingut central.

L'exemple es basa en establir unes dimensions pels dos DIV coordinades amb el padding del BODY. D'aquesta manera els DIV no es solapen amb el contingut central. Aquest Ús un layout en tres columnes bÓsic per˛ efectiu.

Fixat que per establir les mides dels DIV faig servir percentatges. AixÝ la pÓgina s'adapta a qualsevol resoluciˇ de pantalla.

Aquest DIV estÓ posicionat absolutament, i com que no tÚ avantpassats posicionats, es situa respecte la finestra del navegador. AquÝ hi aniria tÝpicament un men˙.