dense13.com CursCSS Contacte
versió catalana versió anglesa

links: índex

generals | HTML | CSS

L'objectiu d'aquesta secció és oferir enllaços a diferents fonts d'informació que considero interessants. El criteri de selecció ha estat estrictament personal, i el resultat respon a l'experiència que he anat adquirint amb el temps.

He procurat que la llista no sigui extraordinàriament llarga, doncs considero que podria acabar convertint-se en un obstacle més que no pas un ajut. A més ja hi ha moltes altres pàgines que consten de seccions de links més exhaustives. En canvi he tractat de seleccionar els links amb continguts de qualitat i raonablement actualitzats, i en la majoria de casos acompanyar-los d'una breu explicació.

Els links estan organitzats en funció de la temàtica. La secció de links generals es centra en grans web sites amb tot tipus d'informació relacionada amb el disseny web (llenguatges, navegadors, publicació, etc.). Les seccions HTML i CSS consten d'enllaços a pàgines que tracten específicament de cadascun d'aquests llenguatges.

Aquesta secció estarà en constant desenvolupament, però ara mateix és una mica limitada. Tot i això he optat per pujar-la ja, per tal que weC comenci a ser més funcional. De totes maneres de seguida que tingui temps per fer una selecció acurada afegiré altres links, especialment a recursos en català i castellà.

weC
http://www.dense13.com/wec

© 2002 - Gonzalo Pérez de la Ossa
wec@dense13.com


Valid XHTML 1.0! Valid CSS!